آهنگ و موسیفی در ایرانهمان طور که میدانید موسیقی یا همان آهنگ در زندگی تمام افراد وجود دارد و با غم و شادی همراهشان است.جالب است بدانید از مزایای گوش دادن به موسیقی آرامش روح و جسم و مغز انسان اس… Read More